اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
25

مرکز آموزش علمی -کاربردی خانه کارگر

تشکیلات استان مازندران

# علمی شو -

حسابداری صنعتی بخشی از علم حسابداری است که وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات را دارد.

کاربرد حسابداری صنعتی را میتوان ارزیابی جهت ساخت کالا به منظور کاهش هزینه ها و کنترل موجودی وتصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاها اشاره کرد. پیش بینی و برآورد هزینه های تولید یکی از عوامل پیشرفت شرکت های تولیدی است.نداشتن دانش و آگاهی از بهای تمام شده میتواند بر تصمیم گیری های مدیران در جهت  تولید کالا اثر منفی بگذارد و حتی باعث وقفه در تولید شرکت شود.

اهمیت رشته حسابداری صنعتی

به این دلیل حسابداری صنعتی اهمیت دارد  که با جمع آوری اطلاعات و هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیریت باعث می شود که  هزینه هارا کنترل کنند و سود شرکت را افزایش دهند و علاوه بر تشخیص نقاط قوت سیستم های تولیدی باعث پیشرفت و افزایش بهره وری شرکت شوند.

مزیت های رشته حسابداری صنعتی

  • هزینه ها را کاهش میدهد
  • موجودی واحد هارا کنترل میکند
  • برای تصمیم گیری درست در روند تولید کمک میکند.