# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

حسابداری صنعتی بخشی از علم حسابداری است که وظیفه محاسبه بهای تمام شده محصولات را دارد.

کاربرد حسابداری صنعتی را میتوان ارزیابی جهت ساخت کالا به منظور کاهش هزینه ها و کنترل موجودی وتصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاها اشاره کرد. پیش بینی و برآورد هزینه های تولید یکی از عوامل پیشرفت شرکت های تولیدی است.نداشتن دانش و آگاهی از بهای تمام شده میتواند بر تصمیم گیری های مدیران در جهت  تولید کالا اثر منفی بگذارد و حتی باعث وقفه در تولید شرکت شود.

اهمیت رشته حسابداری صنعتی

به این دلیل حسابداری صنعتی اهمیت دارد  که با جمع آوری اطلاعات و هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیریت باعث می شود که  هزینه هارا کنترل کنند و سود شرکت را افزایش دهند و علاوه بر تشخیص نقاط قوت سیستم های تولیدی باعث پیشرفت و افزایش بهره وری شرکت شوند.

مزیت های رشته حسابداری صنعتی

  • هزینه ها را کاهش میدهد
  • موجودی واحد هارا کنترل میکند
  • برای تصمیم گیری درست در روند تولید کمک میکند.