# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

معرفی مدیریت کسب و کار حرفه ای:

هدف از برگزاری دوره های کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در حوزه کسب وکار و نیز بهسازی عملکرد فعالان فعلی این حوزه است. طی این دوره، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مبانی نظری کسب و کار،مهارتهای لازم برای اداره واحدهای صنعتی تولیدی،خدمات فنی،خدماتی و توزیعی را کسب می نمایند.نظر به تعدد فعالیت های تولیدی و خدماتی در سطح کشور و همچنین نبود افراد متخصص در سطح کاردانی و تکنسین در این زمینه، نیاز شدید به این بخش از نیروی انسانی در سطح کارخانجات، کارگاه ها و صنایع و خدمات کشور آشکار می باشد.

از سوی دیگردر بسیاری از موارد شاهد به کارگیری نیروی کارشناس در حوزه هایی می باشیم که کاردان به راحتی قادر به عرضه خدمات عملی در آن می باشد و عدم حضور کاردان باعث ایجاد یک خلاء بزرگ بین نیروهای مهندس و کارگری و گاهاً بروز مشکلاتی در محیط کسب و کار گشته است.

 • سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 •  ایجاد کسب و کار کوچک و کارآفرینی
 •  رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتارسازمانی
 • اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • تفکر نقادانه و اقتضایی

قابلیت و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

 • گزارش نویسی و مستند سازی
 • ارائه گزارش نتایج کار وجریان فعالیت ها
 • انجام کار گروهی
 • طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • بهره گیری از رایانه
 • برقراری ارتباط موثر در محیط کار

قابلیت ها و مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان:

-اداره واحدهای صنفی تولیدی،خدمات فنی،خدماتی و توزیعی

-شناخت و به کارگیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار

– انتقال مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

-تاسیس و راه اندازی واحدهای کوچک کسب و کار

-شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تامین آنها

-امور خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

-انجام کار با رایانه و به کارگیری آن در محیط های کسب و کار