# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارننکته : متقاضیان محترم؛ لطفا مدارک خود(تصویر کارت ملی و عکس پرسنلی) را جهت بررسی درخواست حتماً در فرم زیر بارگذاری نموده و سپس اصل مدارک را ، در ساعات اداری  به دانشگاه علمی کاربردی قائمشهر طبقه دوم واحد آموزش  ارائه نمائید