# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی 

اطلاعات مالی یکی از مهم ترین و موثرین عناصر در تصمیمات سازمان های مختلف می باشد. بنابراین هر سازمانی باید سیستمی را بکار گیرد که بتواند به موقع به اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیمات دست یابد.

حسابداری سیستمی است که فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خلاصه کردن اطلاعات و نیز تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری را انجام می دهد. این سیستم اطلاعات لازم را در اختیار ذینفعان داخلی (مانند مدیران) یا خارجی (مانند بانک ها) قرار می دهد.

توانایی های کارشناس حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
 
پس از پایان دوره تحصیلی کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :
  • بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توانایی انجام عملیات حسابداری مرتبط

  • طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های حسابداری

  • شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم های حسابداری

  • شناخت اصول و سیستم های حسابداری صنعتی

  • شناخت نحوه محاسبات قیمت تمام شده کالاها، محصولات و خدمات