# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

ضرورت و اهمیت :

پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. به تدریج سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی شده و کمبود متخصص در این زمینه قطعا در راه اندازی و نگهداری و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه و تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی روبروست و لذا تربیت نیروی انسانی در سطح تکنسین ضروری به نظر می‌رسد.

توناییهای فارغ التحصیلان :
 • توانایی تعمیر و نگهداری قسمت های برق ماشین های صنعتی و شبکه های الکتریکی
 • توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تاسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود
 • توانایی اجرای پروژه های تاسیساتی و راه اندازی ماشین آلات
 • توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار
مشاغل قابل احراز :
 • نقشه کش مدارات برقی
 • سیم کش ساختمان
 • مونتاژکار تابلوی توزیع و فرمان الکتریکی
 • سرپرست کارگاه ماشین‌های الکتریکی
 • سرویس و تعمیرکار وسایل خانگی الکتریکی
 • سیم پیچ ماشین‌های الکتریکی (آرمیچر، استاتور، ترانسفورماتور)
 • تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 • نصاب  و راه اندازی اجزاء الکتریکی ماشین های صنعتی
 • تعمیر و نگهداری تابلوهای فرمان
 • نصاب و راه اندازی تابلوهای توزیع و فرمان الکتریکی