# علمی شو -

علمی کاربردی خانه کارگر تشکیلات استان مازندارن

با معرفی رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی به دوستان خود،در صورت ثبت نام هر یک از آنها،پاداش همکاری به شما تعلق خواهد گرفت.

این مبلغ در حساب کاربری شما درج خواهد شد و بلافاصله پس از ثبت نام فرد معرفی شده، شما می توانید با ارائه رسید چاپی به واحد حسابداری مرکز، پاداش خود را نقدا یا به صورت تخفیف شهریه دریافت نمایید.